Prawo autorskie jest obok prawa własności przemysłowej i tzw. prawa reklamy główną gałęzią własności intelektualnej. Zajmuję się tymi dziedzinami od wielu lat w ujęciu praktycznym i teoretycznym jako wykładowca uniwersytecki (naukowo związany z Uniwersytetem Jagiellońskim) oraz specjalista współpracujący z kancelariami adwokacko-radcowskimi w całej Polsce.

Jestem autorem kilkudziesięciu prac naukowych dot. praw własności intelektualnej opublikowanych w renomowanych czasopismach prawniczych (m.in. „Monitor Prawniczy”, „Przegląd Prawa Handlowego”, „Glosa”) oraz artykułów w prasie codziennej („Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”). Zapewniam obsługę prawną jako stały konsultant twórców branży filmowej, muzycznej, fotograficznej i wydawniczej, a także twórca ekspertyz prawnych.

W kwestii spraw związanych z prawem własności intelektualnej zachęcam do kontaktu ze mną.

Jakub M. Doliński